Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Nowa polityka prywatności i plików Cookies w sklepie Avon.biz.pl ... przeczytaj
Avon.biz.pl Strona główna Logowanie | Rejestracja | Kontakt
 
koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Avon.biz.pl


Sklep Internetowy Avon.biz.pl działający pod adresem http://www.avon.biz.pl jest platformą prowadzoną przez:

Elcomnet Krzysztof Łysiak
ul. Marysińska 45 m 12
91-850 Łódź
Tel.: 500 472 469
E-mail: konsultantka@avon.biz.pl
wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 76696, NIP: 727-243-16-63.
 

SŁOWNIK POJĘĆ

Sklep Internetowy Avon.biz.pl – sklep działający pod adresem http://www.avon.biz.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy Avon.biz.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy,  w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego Avon.biz.pl oraz o promocjach.

Koszyk – element Sklepu Internetowego Avon.biz.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Panel Klienta – część Sklepu Internetowego dostępna tylko dla zarejestrowanych Klientów po wprowadzeniu loginu i hasla w panelu logowania.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego Avon.biz.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Przesyłka pobraniowa - polega na doręczeniu przesyłki na adres wskazany przez Klienta oraz pobraniu należnej kwoty za przesłane zamówienie.

Przedpłata na konto - oznacza wpłacenie całej kwoty za zamówienie z góry na konto bankowe sklepu

Płatność on-line - oznacza wpłacenia całej kwoty za zamówienie z góry za pomocą serwisów płatności on-line w Internecie: DotPay.pl lub Transferuj.pl

Płatność mTransfer - oznacza wpłacenie całej kwoty za zamówienie z góry na konto bankowe sklepu w mBanku

Dowóz na terenie miasta Łódź - oznacza dostarczenie kosmetyków na terenie Łodzi przez pracownika naszego sklepu, opłata za zamówienie może być wykonana przy dostarczeniu zamówienia lub z góry przelewem na konto.
Paczki na terenie Łodzi dostarczane są (po telefonicznym uzgodnieniu):
pon - pt 17:00-21:00
sob 9:00-15:00


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Avon.biz.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Avon.biz.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Avon.biz.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Avon.biz.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Avon.biz.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego Avon.biz.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Avon.biz.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w nie wymaga zarejestrowania się, istnieje jednak możliwość rejestracji konta w Sklepie zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.


§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Avon.biz (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, login, adres e-mail, hasło, dane kontaktowe, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Avon.biz.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Avon.biz.pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Avon.biz.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://www.avon.biz.pl/index.php?page=kontakt lub bezpośrednio na adres mailowy konsultantka@avon.biz.pl
 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Avon.biz.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego Avon.biz.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania Loginu oraz Hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładki „Zmień swoje dane”, „Zmień hasło”).

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Avon.biz.pl, w tym składać zamówienia, oglądać historię złożonych zamówień

3. Klient może również korzystać z dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Avon.biz.pl, w tym składać zamówienia, bez konieczności zakładania konta Klienta. W takim przypadku podczas każdorazowego składania zamówienia Klient będzie musiał podać dane teleadresowe i adres dostawy.

4. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego Avon.biz.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Avon.biz.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://www.avon.biz.pl/index.php?page=kontakt lub bezpośrednio na adres mailowy konsultantka@avon.biz.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
 

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Avon.biz.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

2. Sklep Internetowy Avon.biz.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.avon.biz.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego Avon.biz.pl, za pośrednictwem Internetu;

3. Baza Sklepu Internetowego jest regulowana terminami publikacji katalogów z ofertą firmy Avon Cosmetics Polska;

4. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Avon.biz.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

5. Jeżeli w zamówieniu nie znajdują się towary objęte ofertą łączoną, to ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego Avon.biz.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;

6. W przypadku zamówienia towaru objętego promocją łączoną, ceną wiążącą i ostateczną będzie wartość zamówienia po korekcie dokonanej przez Administratora Sklepu w terminie 8 godzin roboczych.

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.avon.biz.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;

8. Sklep Internetowy Avon.biz.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

9. Promocje w Sklepie internetowym Avon.biz.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Avon.biz.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
c) wybrać rodzaj płatności (sposób zapłacenia za zamówienie)
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku zalogowania się do konta Klienta dane te zostaną pobrane automatycznie
d) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firmie Elcomnet Krzysztof Łysiak oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Paczkomatu

7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców  nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Avon.biz.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy Avon.biz.pl może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep Internetowy Avon.biz.pl będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep Internetowy Avon.biz.pl będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu Internetowego Avon.biz.pl), Sklep Internetowy Avon.biz.pl dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 8 regulaminu.

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu Internetowego Avon.biz.pl), Sklep Internetowy Avon.biz.pl może anulować zamówienie w całości.

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep Internetowy Avon.biz.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Internetowy Avon.biz.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep Internetowy Avon.biz.pl przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany formy płatności. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2. Zmian można dokonać kontaktując się ze Sklepem InternetowymAvon.biz.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konsultantka@avon.biz.pl lub telefonicznie 500 472 469;

3. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia po zalogowaniu się do Panelu Klienta

4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
•    osobiście, gotówką, podczas odbierania zamówienia ze Sklepu Internetowego lub przy dostawie na terenie Łodzi; . W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu zamówienia.
•    osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu zamówienia.
•    przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sklep Internetowy Avon.biz.pl potwierdzenia wykonania płatności od Podmiotu realizujący tę transakcję lub Administratora sklepu w przypadku zwykłego przelewu bankowego;

2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy Avon.biz.pl potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności lub Administratora sklepu w przypadku zwykłego przelewu bankowego;

3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego Avon.biz.pl.  Kody rabatowe posiadają okres ważności w czasie, którego, Klient może skorzystać z oferowanego rabatu

4. Sklep Internetowy Avon.biz.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

5. Sklep Internetowy Avon.biz.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który nie odbierze co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze dostarczonych pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Włączenie wcześniej zablokowanych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych dwóch zamówień opłaconych z góry (przelewem lub kartą kredytową).

6. Koszty dostawy

Wysokość opłat za przesyłkę zależna jest od wariantu zapłaty za produkt oraz wysokości zamówienia. Koszty przesyłki ponosi klient.

sposób wysyłki sposób płatności wart. zakupów:
do 120,00 zł
wart. zakupów:
od 120,01 do 250,00 zł
wart. zakupów:
od 250,01 zł
paczka priorytetowa
(Poczta Polska)
przedpłata na konto
płatność mTransfer
platność on-line
10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Paczkomat 24/7
(InPost)
przedpłata na konto
płatność mTransfer
platność on-line
8,50 zł 0,00 zł 0,00 zł
przesyłka pobraniowa
(Poczta Polska)
opłata przy odbiorze paczki 15,00 zł
dowóz na terenie miasta Łódź przedpłata na konto
płatność mTransfer
platność on-line
płatność przy odbiorze
gratis
dla zamówień powyżej 20 zł
po wcześniejszym ustaleniu
paczka zagraniczna
(Poczta Polska)
przedpłata na konto
płatność mTransfer
platność on-line
82,00 zł
przesyłka kurierska przedpłata na konto
płatność mTransfer
platność on-line
15,00 zł

 Okresowo mogą pojawiać się promocyjne koszty wysyłki.

7. Konta bankowe Sklepu Internetowego

 UWAGA!!!
Poniższe konta nie są kontami firmy AVON Cosmtics Polska. Nie są to konta dla Konsultantek. Kazda Konsultantka posiada indywidualne konto podane na fakturze


"elcomnet" Krzysztof Łysiak
ul.Marysińska 45 m 12
91-850 Łódź

Inteligo - 50 10205558 1111 156760800094
mBank - 67 1140 2004 0000 3002 3485 5654

Przelewy zagraniczne wykonywać na konto w mBank:
Numer rachunku IBAN : PL67 1140 2004 0000 3002 3485 5654
Numer BIC: BREXPLPWMBK
 

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Przy każdym z towarów Sklepu Internetowego Avon.biz.pl podany jest orientacyjny czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia (pole ‘Wysyłamy w ciągu’) Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską, przez Firmę Kurierską lub poprzez Paczkomaty.pl.

2. Zamówienie na terenie Polski dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres pocztowy lub do wskazanego Paczkomatu dla przesyłki poprzez Paczkomaty.pl

3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej;

4. W przypadku nieotrzymania przesyłki w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym informując go o tym fakcie.
 

§ 9 Warunki reklamacji

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Avon.biz.pl są  objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru.

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy Avon.biz.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji (zawiadomienie o stwierdzonej niezgodności). Reklamowane produkty nadsyłać na adres Sklep Avon ul. Marysińska 45 m 12 Łódź;

3. Sklep Internetowy Avon.biz.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

4. W przypadku odesłania reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna lub list polecony ekonomiczny) Sklep Internetowy Avon.biz.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki. Sklep nie przyjmuje paczek nadesłanych za pobraniem;

5. Reklamacji nie podlegają towary zużyte i uzupełnione innym towarem (dotyczy kosmetyków) oraz produkty uszkodzone celowo w sposób mechaniczny, np. pocięte ostrym narzędziem

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy Avon.biz.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu dla towarów przemysłowych oraz 3 (trzy) miesiące od daty zakupu dla towarów kosmetycznych, o ile zużycie nie przekracza 25%;
 

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem Internetowym Avon.biz.pl albo poprzez samodzielnie anulując zamówienie na stronie www.avon.biz.pl po zalogowaniu się do konta Klienta;

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury).

 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sklepowi Internetowemu Avon.biz.pl produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu Avon.biz.pl, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

8. Sklep Internetowy  nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Sklep Internetowy Avon.biz.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep Internetowy Avon.biz.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sklep Internetowy Avon.biz.pl dokona zwrotu pieniędzy w postaci:
a) przelewu rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
b) wystawieniu Kuponu rabatowego do realizacji podczas kolejnego zamówienia

4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności to zwrot nastąpi po ustaleniu formy z Klientem.
 

§ 13 Promocje

1. Sklep Internetowy Avon.biz.pl organizuje w sklepie promocje rabatowe na cały asortyment lub tylko wybrane towary
 
2. W Sklepie Internetowy Avon.biz.pl istnieje program lojalnościowy "Zniżki dla stałych klientów", którego celem jest promowanie klientów dokonujących regularnych zakupów. Program opiera się na promocji rabatowej;

3. Program lojalnościowym jest dostępny tylko dla zarejestrowanych Klientów.

4. Wysokość rabatu w programie lojalnościowym jest uzależniona od sumy wartości wszystkich zamówień złożonych w sklepie w ostatnich 12 miesiącach przez zalogowanego Klienta;.

5. System wybiera zawsze najwyższy rabat z jakiego może skorzystać Klient.

6. Informacja o aktualnej zniżce i sumie złożonych zamówień znajduje się w Panelu Klienta w sekcji Twoje konto. W mailu wysyłanym po zrealizowaniu zamówienia, zawarte są informacje o wartości zniżki przy kolejnym zamówieniu

7. Wysokość rabatu określana jest na podstawie poniższej tabeli

Suma wcześniejszych zamówień
(z 12-tu miesięcy)

Rabat na kolejne zakupy
0 - 250 zł 5%
250,01 - 550 zł 8%
550,01 - 900 zł

10%

900,01 - 1500 zł 12%
> 1500,01 zł 15%

 

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklepie Internetowym Avon.biz.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Avon.biz.pl  danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy Avon.biz.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Elcomnet Krzysztof Łysiak ul. Marysińska 45 m 12, 91-850 Łódź wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 76696, NIP: 727-243-16-63.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje dane”).

4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Avon.biz.pl poświęconej polityce prywatności.
 

§ 15 Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego Avon.biz.pl.

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywanie podczas zakładania konta albo podczas składania zamówienia;

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zmianę w Panelu Klienta lub kontakt ze Sklepem Internetowym Avon.biz.pl


§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Avon.biz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Avon.biz.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Avon.biz.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Avon.biz.pl.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy Avon.biz.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

6. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właściciela firmy AVON COSMETICS POLSKA Sp. z o.o    

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym Avon.biz.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Avon.biz.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego Avon.biz.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem Internetowym Avon.biz.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego Avon.biz.pl

10. Sklep Internetowy Avon.biz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy Avon.biz.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Avon.biz.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Opinie o nas
Sklep Avon.biz.pl - opinie klientów

Opineo Avon.biz.pl

Kontakt

Telefon do Avonbiz.pl +48 500 472 469
Mail do Avon.biz.pl konsultantka@avon.biz.pl
Godziny pracy: pn-pt 9:00-17:00
Sklep Avon.biz.pl
Marysińska 45 lok 12 91-850 Łódź